Statistik-Lexikon: Definition Metrische Skala

siehe Kardinalskala

Lexikon-Einträge mit M