Statistik-Lexikon: Definition Approximativ

Siehe Approximation.

Lexikon-Einträge mit A