Statistik-Lexikon: Definition Verzerrung

Siehe Bias

Lexikon-Einträge mit V