Bevölkerungsdichte in städtischen Regionen in China im Jahr 2011 nach Provinzen (in Personen je Quadratkilometer)

Um diese Premium-Statistik anzusehen, benötigen Sie einen Premium-Account

Falls Sie über einen Premium-Account verfügen, melden Sie sich bitte an.

 Bevölkerungsdichte in Personen je Quadratkilometer
Shaanxi -
Heilongjiang -
Henan -
Xinjiang -
Jiangxi -
Gansu -
Yunnan -
Shanghai -
Guizhou -
Shanxi -
Hunan -
Sichuan -
Hainan -
Guangdong -
Tianjin -
Qinghai -
Jilin -
Hebei -
Fujian -
Anhui -
Jiangsu -
Hubei -
Chongqing -
Zhejiang -
Liaoning -
Guangxi -
Peking -
Shandong -
Ningxia -
Innere Mongolei -
Tibet -
Weitere Informationen:
Account freischalten
Quelle:
Account freischalten
Lesehilfe

Diese Statistik zeigt die Bevölkerungsdichte in städtischen Regionen in China im Jahr 2011 nach Provinzen. Die Bevölkerungsdichte ergibt sich aus der Zahl der Einwohner pro Quadratkilometer. Im Jahr 2011 lebten in Peking 1.428 Personen auf einen Quadratkilometer.

Verwandte Statistiken
Mehr anzeigen
Aktuelle Statistiken
Mehr anzeigen
Verwandte Studien
Länder - Statistiken & Fakten
Länder  - Statistiken & Fakten