Anzahl der Autos je einhundert Haushalte in Städten in China im Jahr 2011 nach Provinzen

Diese Statistik zeigt die Anzahl der Autos je einhundert Haushalte in Städten in China im Jahr 2011 nach Provinzen. Im Jahr 2011 gab es in China 5,29 Autos je einhundert Haushalte in der Provinz Heilongjiang in China.

Um diese Statistik anzusehen, benötigen Sie einen Premium-Account
 Autos je 100 Haushalte
Peking -
Zhejiang -
Guangdong -
Shandong -
Tibet -
Jiangsu -
Yunnan -
Hebei -
Tianjin -
Innere Mongolei -
Shanxi -
Shanghai -
Fujian -
Guangxi -
Hainan -
Henan -
Hunan -
Ningxia -
Xinjiang -
Sichuan -
Shaanxi -
Liaoning -
Jilin -
Guizhou -
Chongqing -
Hubei -
Anhui -
Jiangxi -
Gansu -
Qinghai -
Heilongjiang -
Weitere Informationen:
Account freischalten
Quelle:
Account freischalten
Tableau Software
Hinweise und Anmerkungen
Account freischalten
Verwandte Statistiken
Mehr anzeigen
Aktuelle Statistiken
Verwandte Studien
Verkehr & Logistik - Statistiken & Fakten
Verkehr & Logistik  - Statistiken & Fakten