Anzahl der Beschäftigten bei der Post in China im Jahr 2011 nach Provinzen

Um diese Premium-Statistik anzusehen, benötigen Sie einen Premium-Account

Falls Sie über einen Premium-Account verfügen, melden Sie sich bitte an.

 Anzahl der Beschäftigten
Peking -
Guangdong -
Zhejiang -
Jiangsu -
Shanghai -
Sichuan -
Heilongjiang -
Hebei -
Shandong -
Hunan -
Hubei -
Fujian -
Shanxi -
Anhui -
Liaoning -
Guangxi -
Henan -
Jiangxi -
Guizhou -
Chongqing -
Innere Mongolei -
Yunnan -
Shaanxi -
Jilin -
Xinjiang -
Gansu -
Hainan -
Tianjin -
Ningxia -
Qinghai -
Tibet -
Weitere Informationen:
Account freischalten
Quellen:
Account freischalten
Lesehilfe

Diese Statistik zeigt die Anzahl der Beschäftigten bei der Post in China im Jahr 2011 nach Provinzen. Im Jahr 2011 waren ungefähr 12.000 Personen bei der Post in der Provinz Jilin in China beschäftigt.

Verwandte Statistiken
Mehr anzeigen
Aktuelle Statistiken
Mehr anzeigen
Verwandte Studien
Verkehr & Logistik - Statistiken & Fakten
Verkehr & Logistik  - Statistiken & Fakten